äldre cyklist

Ny studie om äldres syn på cykling

Att folk över 75 år ser det som en självklarhet att fortsätta cykla är inget nytt. Cykling är skonsamt och ett bra sätt att ta sig runt på. Men säkerheten är inte sällan åsidosatt. Hur ofta ser du pensionärer med hjälm på sig? Och hur ofta servas dessa cyklar?

Det finns en ganska ny studie om hur äldre ser på sin möjlighet att påverka säkerheten då de cyklar i trafiken. Den kartlägger väl hur äldre personer ser på sitt cyklande och ger också viktiga rekommendationer för att öka säkerheten för cyklister som fyllt 65 år samt alla andra som finns omkring.

Det är inte så säkert på vägarna

Trafiken blir bara värre och för en äldre person som är ute och cyklar kan det innebära livsfara. Även om du väljer en stadig trehjuling ecykel så finns alltid risken för att bli påkörd eller att kollidera med någon som kör elskoter eller går i fel riktning på fel plats.

När doktorn säger att du behöver träna så kanske du föredrar att promenera till parken för chigong eller till gymmet för cirkelträning. Om du väljer att ta dig dit på cykeln så ska du veta att den här studien har kartlagt att äldre cyklister löper störst risk för att hamna i en dödsolycka i vägtrafiken.

Det har dött omkring 100 cyklister i trafiken mellan 2015 och 2019 och sedan dess har det knappast minskat. Det positiva är att det finns mycket att göra åt detta. Studien har till exempel tagit fram 22 rekommendationer som är särskilt till för äldre cyklister.

Några exempel på dessa:

  • Att inte cykla i korsningar som inte har trafikljus
  • Att aldrig lita blint på högerregeln i en korsning
  • Att tänka på vad det innebär att vara i den döda vinkeln för bilister
  • Att kliva av cykeln och leda den där det inte känns säkert
  • Att inte cykla i rondeller

Det är förstås också viktigt att vara medveten om du behöver läsglasögon och vanliga glasögon och att använda dessa om det krävs då du cyklar som äldre.

Det finns också övergripande råd från studien som är bra för alla som cyklar som till exempel att inte cykla när du har druckit alkohol. Studien visar också att det finns väldigt god potential för mer utbildning för äldre cyklister. Det är något som verkligen välkomnas!